Conform prevederilor OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, pentru acordarea esalonarii la plata contribuabilii trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;
 • sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare;
 • sa aiba constituita o garantie. Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata de pana la 20.000 lei, in cazul persoanelor juridice, nu este necesara constituirea de garantii.
 • sa nu se afle in procedura de insolventa;  
 • sa nu se afle in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare;  
 • sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si/sau raspunderea solidara, potrivit art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.
Cum se acorda esalonarea la plata?
Pentru a beneficia de esalonarea la plata, contribuabilii trebuie sa depuna o cerere la registratura organului fiscal competent sau sa o transmita prin posta cu confirmare de primire, se mentioneaza in legislatia in vigoare. Cererea se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data inregistrarii.
Mai departe, dupa ce organul fiscal a primit cererea, acesta va elibera din oficiu un certificat de atestare fiscala pe care il va comunica contribuabilului.
Important! Eliberarea certificatului de atestare fiscala pentru acordarea esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
Conform reglementarilor actuale, certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult cinci zile lucratoare de la inregistrarea cererii. In situatia in care cererea este depusa de persoane fizice care desfasoara activitati independente sau exercita profesii liberale, termenul de eliberare a certificatului este de cel mul zece zile lucratoare.
Daca exista diferente intre sumele solicitate de contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, atunci se va proceda la punerea in acord a acestora.
Reprezentantii Mazars au declarat pentru AvocatNet.ro ca cererea contribuabilului este solutionata de organul fiscal competent printr-o decizie, fie de esalonare la plata, fie de respingere.
"Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare stabilite de autoritatea fiscala, ca parte integranta a deciziei de esalonare", au adaugat acestia.
Specialistii Mazars au mentionat ca perioada maxima de acordare a esalonarii este de cinci ani. Totusi, pentru contribuabilii care inregistreaza obligatii fiscale ce insumeaza mai mult de 300 milioane lei, perioada de esalonare poate fi de pana la sapte ani, au punctat sursele citate.
"Perioada de esalonare este stabilita de organul fiscal, in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea de plata a contribuabilului. Oricare ar fi situatia, perioada acordata nu poate depasi perioada de esalonare solicitata in cerere", ne-au precizat consultantii Mazars.
In ceea ce priveste sumele care pot fi esalonate, aceleasi surse au explicat ca esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de ANAF, inscrise in certificatul de atestare fiscala. Totusi, potrivit acestora, esalonarea nu se poate acorda pentru obligatii fiscale care au facut obiectul unei alte esalonari care si-a pierdut valabilitatea.
Reprezentantii Mazars ne-au declarat ca decizia de respingere a cererii de esalonare este data in urmatoarele situatii:
 • in cazul cererilor depuse pentru obligatiile care nu pot face obiectul esalonarii;
 • nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute;
 • contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii; 
 • cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de o cerere de esalonare anterioara care a fost respinsa.
Reguli speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic
Reglementarile privind esalonarea la plata au fost schimbate in 2013, fiind introduse reguli speciale pentru o anumita categorie de contribuabili.
Mai exact, OUG nr. 29/2011 a fost modificata prin OUG nr. 12/2003 care a stabilit o procedura simplificata pentru contribuabilii cu risc fiscal mic.
Reprezentantii Mazars ne-au declarat ca organul fiscal competent poate aproba, in cazul acestora, esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante pe o perioada de cel mult 12 luni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 • contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent;
 • sunt indeplinite conditiile de acordare a esalonarii (declaratiile fiscale sa fie depuse conform vectorului fiscal, contribuabilul sa constituie garantiile impuse si sa nu se afle in insolventa sau dizolvare etc.);
 • in cel mult 30 de zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala, contribuabilul depune o garantie de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii, inscrise in certificatul de atestare fiscala.
Cererea depusa de contribuabilii cu risc fiscal mic se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, se arata in legislatia in vigoare.
"Acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data comunicarii certificatului de atestare fiscala de catre organul fiscal competent si data depunerii garantiei de catre contribuabil", se precizeaza in OUG nr. 12/2013.
In plus, actul normativ da posibilitatea contribuabililor cu risc fiscal mic care, la data depunerii cererii, nu au obligatii fiscale restante, sa poata solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale declarate, precum si a obligatiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere si pentru care nu s-a implinit scadenta sau termenul de plata.
Pentru sumele esalonate la plata se suspenda executarea silita 
Pe langa esalonarea in sine a datoriilor fiscale, un avantaj ar fi faptul ca pentru sumele care fac obiectul acesteia se suspenda procedura de executare silita incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare, au subliniat specialistii Mazars.
"In cazul in care este in curs procedura de executare silita, odata cu comunicarea deciziei de esalonare catre contribuabil, organele fiscale comunica  masura de suspendare a executarii silite prin poprire bancilor la care acesta are conturile deschise si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani contribuabilului", au continuat acestia.
Suspendarea executarii silite prin poprire bancara are, de asemenea, ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice (in conturile in lei si valuta), incepand cu momentul comunicarii adresei de suspendare a executarii catre institutiile de credit, au punctat sursele citate.
Potrivit acestora, sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare raman indisponibilizate, contribuabilul putand sa le foloseasca doar pentru plati care vizeaza:
 • achitarea obligatiilor administrate/recuperate de organele fiscale competente, de care depinde pastrarea valabilitatii esalonarii la plata;
 • achitarea drepturilor salariale.
Aplicabilitatea esalonarii este redusa
Avand in vedere sumele ce trebuie constituite drept garantii, aplicarea practica a prevederilor legate de esalonare este foarte redusa, sustin consultantii Mazars.
Mai exact, una din conditiile pentru aprobarea esalonarii este constituirea de garantii, iar conform legislatiei in vigoare, acestea pot consta in:
 • mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului; 
 • scrisoare de garantie bancara;
 • instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;  
 • incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane.
Garantiile prevazute mai sus trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate, in functie de perioada acordata, au adaugat specialistii Mazars.
Mai exact, procentul de pana la 16% este stabilit de reglementarile in vigoare astfel:
 • pentru esalonari de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;
 • pentru esalonari de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;
 • pentru esalonari de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;
 • pentru esalonari de peste 49 de luni, procentul este de 16%.
Atentie! Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata de pana la 5.000 lei, in cazul persoanelor fizice si, respectiv, 20.000 lei in cazul persoanelor juridice nu este necesara constituirea de garantii.