miercuri, 23 iulie 2014

Firmele vor fi verificate de inspectorii antifrauda inainte de a fi declarate inactive


Firmele care sunt declarate inactive si cele care sunt reactivate vor fi supuse mai intai unor verificari ale Fiscului. Aceasta masura este cuprinsa in Ordinul ANAF nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 18 iulie 2014 si care a intrat in vigoare la data publicarii.
Astfel, actul normativ actualizeaza procedura de verificare a contribuabililor care vor fi declarati inactivi sau care vor fi reactivati.
Codul de procedura fiscala prevede ca pentru a fi declarati inactivi contribuabilii trebuie sa se afle in una din urmatoarele situatii:
 • nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
 • se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.
Pana acum, legislatia anterioara prevedea ca firmele care urmau sa fie declarate inactive erau supuse unor controale ale Fiscului. Noul act normativ stabileste insa reguli mai clare in acest sens, actualizand vechea procedura. Mai exact, contribuabilii care se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale sau nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat vor fi verificati de inspectorii fiscali si de inspectorii antifrauda inainte de emiterea deciziilor de declarare a inactivitatii acestora.
De asemenea, aceeasi masura se va aplica si in cazul contribuabililor care vor fi reactivati. Astfel, inainte ca un contribuabil sa fie reactivat, inspectorii fiscali si cei antifrauda vor verifica daca este indeplinita una dintre cele trei conditii obligatorii pentru reactivare. Mai exact, acestia vor verifica daca contribuabilul functioneaza la domiciliul fiscal declarat.
Codul de procedura fiscala fiscala prevede ca pentru a fi reactivat, un contribuabil trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa functioneze la domiciliul fiscal declarat;
 • sa isi indeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege;
 • sa nu inregistreze obligatii fiscale restante.
In plus, noile dispozitii actualizeaza continutul formularelor pentru declararea inactivitatii, cat si pe cele pentru indreptarea erorilor materiale si pentru reactivarea contribuabililor declarati inactivi.
 

Cum vor fi verificati contribuabilii care se sustrag de la inspectia fiscala?
In cazul in care organul de inspectie fiscala, in urma deplasarii la fata locului, constata ca adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu exista, va intocmi un proces-verbal prin care se va consemna aceasta situatie, se arata in ordinul recent intrat in vigoare.
Totodata, organul de inspectie fiscala va trimite la adresa de domiciliu a reprezentantului legal al contribuabilului, invitatia prin care acesta este solicitat sa se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situatiei sale fiscale.
Potrivit noilor dispozitii, la finalizarea controlului organul de inspectie fiscala va realiza un dosar care va cuprinde:
 • procesul-verbal intocmit ca urmare a actiunii de control impreuna cu invitatiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat sa se prezinte la sediul organului de inspectie fiscala pentru clarificarea situatiei sale fiscale;
 • avizul privind propunerea de declarare in inactivitate.
Controlul firmelor care nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat
Potrivit noilor dispozitii, daca un contribuabil nu desfasoara activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspectie fiscala/inspectorii antifrauda va/vor solicita in scris, prezenta unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspectie fiscala/Directiei generale antifrauda fiscala, stabilind data si ora de prezentare.
In cazul in care contribuabilul are sedii secundare, solicitarea va fi trimisa si la adresele unde acestea functioneaza.
Daca reprezentantului legal al contribuabilului nu se va prezenta la sediul organului de inspectie fiscala/Directiei generale antifrauda fiscala, atunci se va incheia un proces-verbal in care se vor preciza actiunile si toate demersurile intreprinse pentru identificarea acestuia.
La procesul-verbal intocmit ca urmare a actiunii de control se vor anexa urmatoarele documente:
 • invitatiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat sa se prezinte la sediul organului de inspectie fiscala/Directiei generale antifrauda fiscala pentru clarificarea situatiei sale fiscale, impreuna cu documentele care sa ateste ca acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
 • orice alt document care sa ateste ca respectivul contribuabil nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.
De asemenea, la finalizarea controlului, organul de inspectie fiscala/control va realiza un dosar care va cuprinde:
 • procesul-verbal intocmit ca urmare a actiunii de control; 
 • avizul privind propunerea de declarare in inactivitate.
Ordinul ANAF nr. 1.847/2014 stabileste ca dosarul cu documentele privind constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a contribuabililor inactivi va fi intocmit in doua exemplare. Un exemplar impreuna cu avizul privind propunerea de declarare in inactivitate va fi transmis organului fiscal in a carui evidenta este inregistrat respectivul contribuabil, iar celalalt exemplar va ramane la organul de inspectie fiscala/control care l-a intocmit.
 

Ce presupune verificarea contribuabililor care vor fi reactivati?
Pe langa procedura de verificare a indeplinirii anumitor conditii de catre contribuabilii inactivi, Fiscul a introdus si o procedura pentru verificarea indeplinirii unei conditii pentru reactivare, respectiv cea potrivit careia organele fiscale au constatat ca firma nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.
Pentru verificarea acestei conditii, organul fiscal cu atributii in domeniul gestionarii registrului contribuabililor va transmite organului de inspectie fiscala competent/Directiei generale antifrauda fiscala, referatul privind contribuabilii propusi pentru reactivare, se precizeaza in ordinul recent intrat in vigoare.
Mai departe, dupa primirea referatului, organul de inspectie fiscala/control se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru a controla daca acesta functioneaza la domiciliul fiscal declarat.
In acest sens, organul de inspectie fiscala/control va verifica existenta spatiului aferent domiciliului fiscal declarat si dupa caz, a sediilor secundare declarate, precum si daca contribuabilul desfasoara activitatea comerciala in limita obiectului inscris in autorizatia de functionare, daca spatiul folosit ca domiciul fiscal/sediu secundar permite desfasurarea activitatilor pentru care societatea este autorizata.
La finalizarea controlului organul de inspectie fiscala/control va intocmi un dosar care va cuprinde:
 • proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care sa ateste ca respectivul contribuabil functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
 • avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, care va cuprinde si motivatia daca a fost indeplinita sau nu conditia de reactivare, semnat de conducatorul organului fiscal competent.
In acelasi timp, dosarul care cuprinde documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, va fi intocmit in doua exemplare, se mentioneaza in documentul citat. Un exemplar impreuna cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, dupa caz, va fi transmis organului fiscal in a carui evidenta este inregistrat respectivul contribuabil, iar celalalt exemplar ramane la organul de inspectie fiscala/control care l-a intocmit.
In ceea ce priveste procedura de indreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declarati inactivi din cauza faptului ca s-au sustras inspectiei fiscale sau nu au functionat la domiciliul fiscal declarat, formalitatile in acest sens vor fi indeplinite de inspectorii fiscali sau de cei antifrauda, se arata in acelasi document.
 

Data la care decizia de declarare in inactivitate produce efecte s-a modificat
Ordinul ANAF nr. 1.847/2014 a prelungit termenul in care contribuabilii inactivi si cei reactivati sunt inscrisi de organele fiscale in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.
Concret, compartimentul de specialitate va inscrie o serie de date despre starea unei societati in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, si nu in termen de 3 zile cum era prevazut in vechea legislatie.
In plus, decizia de declarare in inactivitate si cea de reactivare vor produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati si nu de la data inscrierii, asa cum se intampla pana acum.
Contribuabilii declarati inactivi potrivit procedurii aplicabile inainte de intrarea in vigoare a Ordinului ANAF nr. 1.847/2014, adica inainte de 18 iulie, isi pastreaza aceasta calitate pana la indeplinirea conditiilor de reactivare prevazuta de lege, se mentioneaza in noile reglementari.
De asemenea, la data intrarii in vigoare a Ordinului ANAF nr. 1.847/2014, respectiv din 18 iulie, se abroga Ordinul ANAF nr. 3.347/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 754 din 26 octombrie 2011 si Ordinul ANAF nr. 575/2006, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006.
 
sursa: www.avocatnet.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu