duminică, 31 august 2014

Neachitarea amenzii contraventionale in termen de 30 de zile atrage inlocuirea acesteia cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 629 din data de 27 august 2014 a fost publicată Ordonanţa nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Astfel, potrivit modificării aduse, în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a), în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
Procesele şi cererile privind înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a OG  nr. 17/2014 se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data când acestea au fost pornite.
Notă: În reglemetarea anterioară, art. 9 alin. 3 din OG nr. 2/2001 prevedea că “În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii si nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecata pe a cărei rază teritorială s-a savârsit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunitatii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”

sursa : legal-land.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu