Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA) ar putea fi modificate, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat azi in dezbatere publica un proiect de norma in acest sens.
Mai precis, potrivit documentului mentionat, polita de asigurare RCA ar putea cuprinde, pe viitor, informatii privind comisionul de intermediere. Aceasta in conditiile in care, in momentul de fata, in cuprinsul politei regasim urmatoarele date despre:
  • partile implicate in contract,
  • perioada de valabilitate a asigurarii,
  • limitele maxime de despagubire stabilite de asigurator,
  • prima de asigurare,
  • clasa bonus-malus
  • numarul de inmatriculare/inregistrare ori numarul de identificare al vehiculului,
  • statele in care acest document are valabilitate.
Conform prevederilor propuse de ASF, pe polita va fi inscris si comisionul de intermediere.
"Comisionul de intermediere va fi mentionat pe polita de asigurare RCA, atat in valoare absoluta, cat si ca procent aplicat primei de asigurare mentionate pe polita, fiind inclus ca valoare in prima de asigurare totala", se precizeaza in proiectul citat.
Nivelul maxim al comisionului acordat de asiguratori pentru contractarea asigurarii RCA nu va depasi 10% din valoarea primelor de asigurare incasate.
In plus, conform propunerii ASF, asiguratorii RCA au obligatia sa prevada in orice contract de intermediere obligatia intermediarului de a incasa prima de asigurare aferenta politelor RCA integral in contul asiguratorului, sau in cazul platilor in numerar, de a vira prima de asigurare incasata integral in contul asiguratorului, cel tarziu in ziua urmatoare datei incasarii.
O noua obligatie pentru asiguratori
In prezent, potrivit art. 22 al Normelor privind RCA, asiguratorii RCA au obligatia de a asigura accesul potentialilor clienti la tarifele de prima practicate pe site-ul fiecarui asigurator RCA, la sediul social al acestuia, precum si la unitatile teritoriale.
Reglementarile ar putea fi, insa, completate, dupa cum se arata in proiectul publicat de ASF. Astfel, asiguratorii trebuie sa ofere potentialilor clienti toate informatiile in legatura cu modul de calcul al primei de asigurare.
Aplicatia utilizata in punctele de vanzare pentru calculul primei de asigurare trebuie sa ia in considerare toate elementele stabilite de asigurator in tariful de prima.
Prin urmare, oferta trebuie sa contina elementele specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv raspunsurile oferite de catre potentialul asigurat.
De asemenea, oferta trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minimum 3 zile si sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
  • prima de asigurare totala rezultata din aplicarea tarifului de prima, ce va fi mentionata pe polita de asigurare;
  • comisionul platit de asigurator intermediarului; comisionul trebuie exprimat in valoare absoluta si ca procent din prima de asigurare totala. In oferta se va mentiona faptul ca valoarea absoluta a comisionului se determina prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totala si ca acesta este inclus in prima totala;
  • data pana la care oferta este valabila.
"Prevederile prezentului articol sunt obligatorii si pentru aplicatiile website utilizate de asiguratori si intermediari pentru vanzarea asigurarilor RCA", se precizeaza in dispozitiile lansate in dezbatere publica.
In plus, conform regulilor, asiguratorii RCA / intemediarii in asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima notificate Autoritatii de Supraveghere Financiara, inscrise in polita de asigurare si in documentul de plata al primei de asigurare.
Totodata, este interzisa asiguratorilor RCA / intemediarilor in asigurari acordarea oricaror avantaje colaterale asiguratilor la incheierea unei polite de asigurare RCA.
Pentru cat timp se incheie polita RCA?
Conform reglementarilor actuale, asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata. Astfel, ca si pana acum, pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate in Romania, polita se va incheia anual ori semestrial.
Totusi, proiectul propus de ASF clarifica unele prevederi privind incheierea asigurarii de catre alte tipuri de vehicule.
Astfel, pentru vehicule pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii permanente in Romania, polita se incheie anual ori semestrial, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau.
In ceea ce priveste vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, atunci asigurarea se incheie pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative.
Referitor la vehiculele care se inmatriculeaza temporar, regulile se vor aplica usor diferit.
Mai precis, pentru vehicule de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara, anual ori semestrial, in perioada inmatricularii temporare, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau, mai putin in situatiile in care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe.
Pe de alta parte, pentru vehiculele destinate exportului, polita se incheie pe o perioada de maximum 30 de zile.
Tot pentru perioade de 30 de zile se incheie RCA in cazul masinilor care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, insa, cumulat, aceste perioade nu vor depasi 90 de zile.
Pe perioada autorizatiei de circulatie pentru probe, polita se va incheia anual.

Atentie! Aceste reglementari nu se aplica, ele sunt momentan in stadiul de proiect.

sursa www.avocatnet.ro