miercuri, 26 martie 2014

Rambursarea TVA din statele membre

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68/28.01.2014, a fost publica OPANAF nr. 59/2014 pentru modificarea OPANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA, achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene.
Pentru ce se poate solicita rambursarea de TVA?

Cererea de rambursare (Formularul 318) poate fi facuta de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, care au efectuat importuri de bunuri si servicii in alt stat membru, pentru urmatoarele categorii de bunuri si servicii:
 • combustibil;
 • inchiriere de mijloace de transport;
 • cheltuieli legate de mijloacele de transport;
 • taxe rutiere de acces si taxa de utilizare a drumurilor;
 • cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public);
 • cazare;
 • servicii de catering si restaurant;
 • acces la targuri si expozitii;
 • cheltuieli pentru produse de lux, activitati de divertisment si spectacole;
 • alte bunuri livrate si servicii prestate (se specifica natura bunurilor).
Pentru a fi eligibila pentru rambursare in statul membru de rambursare, persoana impozabila stabilita in Romania trebuie sa efectueze operatiuni care dau dreptul de deducere in Romania. In cazul in care persoana impozabila efectueaza in Romania atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabila care corespunde operatiunilor cu drept de deducere.

Ce operatiuni sunt eligibile pentru rambursarea de TVA?
a) achizitii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca TVA sa fi devenit exigibila inaintea sau la momentul facturarii sau pentru care TVA a devenit exigibila pe parcursul perioadei de rambursare, cu conditia ca achizitiile să fi fost facturate inainte ca TVA sa devina exigibila;
b) importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.
Cererea de rambursare poate sa se refere la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente si care privesc operatiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic in cauza.
Pentru ce perioada putem solicita rambursarea?
 • Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza o perioadă mai mică de 3 luni numai in cazul in care aceasta reprezinta perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.
 • Daca cererea de rambursare vizeaza o perioadă de rambursare mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicita o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.
 • Daca cererea de rambursare se refera la o perioada de rambursare de un an calendaristic sau la perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului de rambursare.
Cum solicitam rambursarea de TVA?
Cererea de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, formular 318, se depune in format electronic la organul fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de ANAF, cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.
Sursa: www.finantevalcea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu