marți, 18 februarie 2014

Utile : Tabloul evaluatorilor autorizati pentru anul 2014

  " Desi exista pe piata de mai mult timp, pentru prima data, profesia de evaluator autorizat a fost instituita prin OG nr. 24/2011, care a intrat in vigoare pe 5 septembrie 2011. Conform acestui act normativ, evaluarea reprezinta activitatea de estimare a valorii, materializata intr-un inscris, numit raport de evaluare, realizata in conformitate cu standardele specifice acestei activitati si cu deontologia profesionala, de un evaluator autorizat. Rapoartele de evaluare se elaboreaza la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat.
De asemenea, potrivit acestei OG, evaluatorii autorizati vor face parte dintr-o Asociatie Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, organism care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de evaluator autorizat in Romania.
Activitatea de evaluare poate fi desfasurata numai de persoanele care au calitatea de evaluator autorizat, inscrise in Tabloul Asociatiei si care dovedesc aceasta calitate cu legitimatia de membru sau autorizatia valabila la data evaluarii.
Mai mult, OG nr. 24/2011 prevede ca evaluatorii autorizati, membri ai Uniunii desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
  • evaluari de bunuri imobile;
  • evaluari de intreprinderi;
  • evaluari de bunuri mobile;
  • evaluari de actiuni si alte instrumente financiare;
  • evaluari de fond de comert si alte active necorporale;
  • verificari de rapoarte de evaluare.
Potrivit reglementarilor cuprinse in HG nr. 352/2012, care a intrat in vigoare la 26 aprilie 2012, calitatea de membru al ANEVAR se probeaza cu: legitimatia de membru si parafa in cazul membrilor titulari si acreditati, autorizatia in cazul membrilor corporativi, diploma in cazul membrilor de onoare si legitimatia de membru in cazul membrilor stagiari.
Mai exact, legitimatiile de membru si parafele se pun la dispozitia membrilor titulari la inceputul fiecarui an, cu conditia achitarii cotizatiei si a politei de asigurare profesionala aferente anului pentru care sunt valabile legitimatiile si parafele.
De asemenea, legitimatiile de membru se vizeaza anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuala. In plus, parafele, eliberate anual, contin numele si prenumele evaluatorului, anul valabilitatii, numarul de legitimatie precum si specializarile pentru care titularul parafei are calificarea necesara.
Atentie! Membrii inactivi si membrii suspendati ai ANEVAR nu primesc insemnele mentionate pe perioada inactivitatii sau suspendarii. In cazul in care un membru titular este suspendat sau declarat inactiv are obligatia de a preda insemnele mentionate in 30 de zile de la momentul in care intervine cauza de inactivitate sau de suspendare, iar in cazul nepredarii insemnelor, acestea se anuleaza."
Tabloul poate fi consultat accesand acest link http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei
sursa articolului : www.avocatnet.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu