sâmbătă, 15 februarie 2014

Medierea in domeniul dreptului comercial

În domeniul comercial se recurge frecvent la mediere, în primul rând motivat de faptul că toate costurile pe care le implică o astfel de procedură sunt reduse în comparaţie cu cele ocazionate de calea litigioasă. De asemenea, confidenţialitatea, precum şi păstrarea sau consolidarea relaţiilor de afaceri constituie alte argumente pentru care medierea înregistrează un real succes în cadrul de afaceri românesc actual.
Astfel, în acest domeniu, menţionăm că medierea poate interveni în cazul conflictelor care se nasc în legătură cu executarea, interpretarea şi rezilierea contractelor comerciale, spre exemplu:
- modalitatea concretă de aducere la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract;
- eşalonarea la plată a unei datorii comerciale;
- modul în care poate înceta un contract comercial în cazul în care contractul nu conţine o clau-ză de denunţare unilaterală;
- stingerea anumitor obligaţii asumate prin contract etc.

De asemenea, în cazul disputelor intervenite în domeniul comerţului electronic, medierea se poate aplica în special în cazul magazinelor de comerţ electronic care au înregistrat conflicte cu clienţii în legătură cu comenzile derulate pentru livrarea diverselor produse. Apreciem că în acest domeniu al comerţului electronic, medierea poate interveni în special în cazul clienţilor fideli, de business, care au anumite nemulţumiri legate de produsele livrate în urma comenzilor on-line.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu