miercuri, 26 martie 2014

Sponsorizarea : modificari in Codul fiscal

Incepand cu anul 2014, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea a suferit modificari, in sensul in care, sumele reprezentand sponsorizarea care nu sunt scazute din impozitul pe profit, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
Conditiile legate de procente (3 la mie din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit) raman nemodificate.

Astfel, in determinarea impozitului pe profit, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii sunt deductibile limitat. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

A fost adaugata in schimb o prevedere potrivit careia, pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» aceasta limita se determina potrivit normelor.

Cum se determina cifra de afaceri pentru determinarea procentului de 3 la mie In cazul in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc «cifra de afaceri», aceasta se determina astfel:

a) pentru contribuabilii care aplica reglementarile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, cu exceptia institutiilor de credit – persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit – persoane juridice straine, «cifra de afaceri» cuprinde veniturile din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentand reduceri comerciale acordate si se adauga subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri;

b) pentru institutiile de credit – persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit – persoane juridice straine, "cifra de afaceri" cuprinde:
- venituri din dobanzi;
- venituri din dividende;
- venituri din taxe si comisioane;
- castiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;
- castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare detinute in vederea tranzactionarii – net;
- castiguri sau pierderi privind activele si datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere – net;
- castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire – net;
- diferente de curs de schimb [castig (pierdere)] – net;
- castiguri (pierderi) din derecunoasterea activelor, altele decat cele detinute in vederea vanzarii – net;
- alte venituri din exploatare;

c) pentru institutiile prevazute la art. 2 lit. a)-d) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, «cifra de afaceri» cuprinde:
(i) venituri din dobanzi si venituri asimilate;
(ii) venituri privind titlurile;
- venituri din actiuni si din alte titluri cu venit variabil;
- venituri din participatii;
- venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate;
(iii) venituri din comisioane;
(iv) profit sau pierdere neta din operatiuni financiare;
(v) alte venituri din exploatare.

sura : Cabinet Contabilitate Irina Spataru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu